Dnes se při Evangeliu četlo: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázáni" (Jan 14.15 ...)

Preoto mě překvapilo, že děti měly své domácí úkoly (luštit nějakou nábožnou křížovku) na téma "Jestliže zachováváte má přikázání, budete mě milovat". A i homilie byla na téma této opačné implikace.

Chvílemi jsem váhal, zda naši odloučení bratři nemají pravdu, když tvrdí, že ŘKC překrucuje Evangelium. Co asi tím mohou duchovní správcové sledovat?

Po chvíli jsem se ovšem uklidnil. Nebude to svévole a překrucování. Ockhamova břitva nám velí, že když je několik možných vysvětlení, máme použít to nejjednosušší a nejvíce pravděšpodobné:

Tedy ti lidé nevěděli, že mezi výrokem  "Jestliže mě milujete ..."  a "Jestliže zachováváte ..." by mohl být nějaký rozdíl.