Zvolit dobrý text duchovní - natož pak liturgické - hudby je problém.

Není - kromě textů přímo vzatých z Písma - moc těch dobrých. Láska - páska. Stačí si prolistovat kancionál či nějaký rytmický takyzpěvník. 

Ale občas se najde.

Jedním z nich je Adeste fideles, bohužel zmrvené tou strašlivou melodií, pro mou generaci neoddělitelně spojenou s Karlem Gottem. Nic proti němu jako zpěvákovi, ale veškeré duchovno mi jeho veskrze popová postava odežene. 

I ten překlad či spíše český text, co je v kancionálu, se moc nepovedl. Hodně nepovedl. Láska - páska.

Kdo by si tedy chtěl vychutnat tu lahůdku bez negativních konotací, nabízím verzi, kterou jsem vyštrachal před mnoha a mnoha lety v nějaké zaprášené chorální knize:


 

Přidávám k tomu samodomo překlad. Nic moc, žádná básnička. Ale ty poetické obraty tam nejsou zláskopáskované.

 

1. Vy věrní, kteří radostně jásajíce jdete na návštěvu, přijďte, přijďte do Betléma. Podívejte se na narozeného Krále andělů: Pojďte, abychom se poklonili Pánu.
2. Obyčejní, opuštění a odmalička ubozí pastýři jsou vybízeni, aby si pospíšili. I my pospěšme radostným krokem: Pojďte, abychom se poklonili Pánu.
3. Uvidíme věčnou nádheru věčného Rodiče skrytou v těle. Dítě, Boha zavinutého do plenek: Pojďte, abychom se poklonili Pánu.
4. Toho, který pro nás trpí nedostatkem a leží na seně šťastni zahřívejme chovajíce ho v náručí. Tak nás milujícímu, kdo by lásku neopětoval: Pojďte, abychom se poklonili Pánu.

Proto jsem si zvolil jako vánoční slogan ono "Sic nos amantem quis non redamaret."

Kdo chcete, můžete si ho také použít. Coyright si na to nedělám.

 

PS: K vytištění na http://choral.sdh.cz/?a=1&id=310