Máme její druhý uznaný zázrak. Chystá se její svatořečení. Určitě se dobře hodí do roku milosrdenství.

Proti matce Tereze nic nemám, naopak si jí verlice vážím. Ale nejak se nemohu smířit s tím, že dobro, které bezespotu páchala, je nazýváno dobrem misijním.

Misionář je podle mého názoru ten, kdo se cítí být povolán Ježíšovou výzvou "jděte do celého světa, ke všem národům, učte, získávejte mi učedníky a křtěte". Kdo tedy jde, učí, hlásá radostnou zvěst, získává Kristu učedníky a křtí.

Ale pokud je mi známo, matka Tereza nehlásala, nezískávala učedníky, nekřtila (nebo alespoň nepřipravovala své klienty ke křtu).

V jakém smyslu je to tedy misionářka?

Je dobré, když bude svatořečena charitativní pracovnice. Ale není dobré, když se charita zaměňuje za misie. Církev přece potřebuje obojí.